Mes tikime - Tobulumu, Kūrimu, Įspūdžiu, Susižavėjimu. Multimedijos grupė.

Garsas

Multimedijos paslaugų teikėjas

Modulinė multimedijos teikėjo mokymo programa skirta parengti multimedijos teikėjus, išmanančius kompiuterinės grafikos darbą, vaizdo ir garso medžiagos kūrimą, redagavimą, montažą, tinklalapių kūrimą.

Programos tikslas

Parengti kvalifikuotą multimedijos paslaugų teikėją, kuris išmanys dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą.

Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis

Darbas su technine grafikos, filmavimo ir fotografavimo įranga, darbas su programine įranga, multimedijos paslaugų ir produktų kūrimą, testavimą ir palaikymą.

Teoriniuose užsiėsimuose mokomi

Profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos,lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.

Praktinių užsiėmimų metu mokomi

Kompiuterinės grafikos kūrimo, vaizdo ir garso medžiagos kūrimo, redagavimo, montažo, tinklalapių kūrimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo.

Meniu
Pagrindinis Grupė